dimarts, 28 d’octubre del 2014

Selecció de la Realitat

La felicitat pel suc
 El llenguatge desconegut en el conegut mur 
 L'energia que dóna el Sol
 La curiositat del gos
 Camí a la presó
La ballarina en la natura 
 Flors dins la seva gàbia
 Passeig a la intel·ligència

dilluns, 13 d’octubre del 2014

Taller de fotografia

En les tres següent imatges, la única cosa que s'havia de modificar era el Diafragma. Al canviar aquest, la càmera obliga a canviar la velocitat d'Obturació. La sensibilitat, la ISO, està igual a totes les fotografies a 100. El mode d'exposició que s'utilitza és Manual. En la primera imatge, el Diafragma és F16 i la velocitat 1/125, en la segona, el Diafragma és F22 amb velocitat 1/60 i a la última, el Diafragma és F4 i la velocitat, de 1/1600.


En les imatges posteriors d'aquest comentari, són tres fotografies al mateix objecte amb diferents distàncies focals, que això provoca una modificació en el Diafragma i l'Obturador. La sensibilitat, la ISO, no canvia i es queda a 100. El mètode d'exposició a les tres fotografies és Manual. En la primera, amb una distància focal de 24, el Diafragma és F4 i la velocitat de 1/2000. En la segona, la distància focal és de 35, amb un Diafragma F4.5 i una velocitat de 1/1250. I la tercera imatge, a una distància de 55, té un Diafragma F5.6 i una velocitat de 1/640.


Amb aquestes fotografies es vol veure la imatge amb diferents profunditats de camp. Per aconseguir això, no es modifica la distància focal, que es de 55, ni el Diafragma, que és F8, l'Obturador de 1/200 ni la sensibilitat que és de 100. El mode d'exposició és Manual. Per veure les diferents profunditats s'ha de jugar amb l'enfocament de la càmera. En la primera imatge s'enfoca les fulles del final, en la segona és un pla mitjà perquè es veuen les del mig i en la última hi ha un primer pla on apareixen les fulles que estan al davant de tot.


Amb aquestes tres fotografies es pretén fotografiar un objecte en moviment amb diverses velocitats d'Obturació. Per això, es modifica la Velocitat d'Obturació, l'obertura del Diafragma i el mode d'exposició. La sensibilitat és igual per a totes, a 100. A la primera imatge, es vol aconseguir congelar la imatge per veure l'objecte enlairat. Per fer-ho, s'ha utilitzat una distància de 18, un Diafragma de F3.5, una velocitat de 1/200 i el Mode d'Exposició s'ha canviat a Speed. En la segona, es vol veure l'objecte en moviment i per això, s'ha emprat una distància de 18, un Diafragma de F22, una Velocitat de 1/20 i el Mode d'Exposició de Speed. I en la última imatge es vol aconseguir el mateix que a la primera, així que s'ha posat una distància de 55, un Diafragma de 5.6, una velocitat de 1/2000, però en aquest cas el Mode d'Exposició és Manual.En aquestes dues fotografies, es poden veure les diferents il·luminacions. En la primera hi ha una il·luminació directa i per a que es vegi bé la fotografia, s'ha posat una distància de 55, un Diafragma de F5.6, un velocitat de 1/125 i una sensibilitat de 1000. En la segona hi ha una il·luminació difusa, amb una distància també de 55, s'ha utilitzat també un Diafragma de F5.6, però ha variat la velocitat i és de 1/40 i la sensibilitat, que és de 800. El Mode d'Exposició emprat per a les dues fotografies és Manual.

I finalment, en les tres últimes fotografies, es vol fotografiar el mateix objecte amb valors diferents a cada fotografia. A totes tres s'utilitza la mateixa distància focal,que és de 55 mm. En la primera, s'utilitza un Diafragma de F9, amb una velocitat de 1/500 i una sensibilitat de 800. En la segona, s'utilitza un Diafragma de F5.6, una velocitat de 1/60 i una sensibilitat de 100. I en l'última, un Diafragma de F5.6 també, amb una velocitat de 1/2000 i una sensibilitat de 1600. En totes tres el Mode d'Exposició és Manual.