dissabte, 28 de febrer del 2015

VOCABULARI

Muntatge: procés d'elaborar i ordenar el material fílmic que es té.
Encadenat: tipus de transició on es sobreposa un pla sobre l'anterior.
Pla: unitat bàsica d'expressió. És una part de l'escena que es retrata des d'un angle.
Seqüència: conjunt de plans que mostren una acció narrativa completa.
Escena: conjunt de plans que mostra l'acció que passa en el mateix lloc i temps.
Presa: part que s'enregistra des del moment que càmera comença a gravar fins que para.
Panoràmica: moviment de la càmera que es mou sobre si mateixa.
Travelling: sistema de rails sobre el qual es desplaça la càmera sense girar sobre el seu eix.
Grua: mecanisme que permet a la càmera el moviment.
Steadycam: suport que permet a l'operador fer un moviment amb la càmera sense desestabilitzar la imatge.
Moviola: primera màquina d'edició de pel·lícules.
Flashback: escena que mostra el passat de l'acció que s'està veient.
Flashforward: escena que mostra el futur de l'acció que s'està veient.
Pla seqüència: filmació d'una seqüència en una sola presa, per tant, no hi ha muntatge.
Continuïtat o Raccord: és necessari assegurar-se que no canviï res entre presa i presa.
Salt d'eix: canvi en la col·locació de la càmera de manera que dues persones que estan mirant, sembla que mirin cap a la mateixa direcció.
Tall: tipus de transició que passa d'un pla a un altre sense cap efecte.
Fosa: tipus de transició on la imatge passa progressivament a blanc o negre.