dijous, 20 de novembre del 2014

Vocabulari

Fotoperiodisme: es tracta de la fotografia que fa reportatges sobre algun fet real. Els que s'encarreguen d'aquesta tasca són els reporters gràfics.
Fotoil•lustració: és la fotografia artística vinculada al periodisme de serveis, és a dir, la premsa de cor i la publicitat.
Enquadrament: seleccionar una part de la relitat i composar una serie d'elements dins de del marc visual.
Reenquadrament: modificar i retocar una imatge delimitant l'espai visual.
Camp: és l'espai que es veu per la càmera i que està delimitat per l'enqudrament.
Fora de camp: és l'acció que succeeix fora de la vista de l'espectador.
Fotomuntatge: unir diferents fotografies o parts de fotografies en una mateixa imatge, com el cas del Collage.
Pla: és la representació d'un objecte segons la distància entre l'ull del que observa i la posició en la que es trobi.
   General: es presenta la figura humana dins un entorn ampli amb un paissatge.
   Conjunt: es mostra diferents figures humanes senceres sense paissatge.
   Sencer: es veu al personatge de cos sencer.
   Americà: es mostra el personatge tallat a l'alçada dels genolls.
   Mig: hi ha dos tipus, si és mig curt el personatge es veu tallat pel pit, i si és mig llarg, el personatge es veu tallat per la cintura.
   Primer pla: es veu el personatge del pit cap adalt.
   Primeríssim primer pla: es veu una part del personatge, com un ull.
   Detall: es veu només una part d'un objecte.
Composició: és la organització dels diferents elements dins d'una imatge.
Regla de terços: és una forma de composició per ordenar els objectes dins d'una imatge, de forma que es divideix la imatge en nou parts iguals.
Aire: és l'espai sense elements importants que es troba en una imatge.
Pes visual: és la força amb la que un element d'una composició capta la vista de l'espectador.
Angulació: és el punt de vista des del que s'enfoca una acció.
   Frontal, 3/4 i lateral: si és frontal, la càmera es troba davant de l'objecte, si és lateral, la càmera es troba al costat de l'objecte i si és tres quarts, la càmera es troba entre frontal i lateral a l'objecte.
   Picat i zenital: si és picat, la càmera es situa parcilment per sobre de l'objecte i aquest es veu des de dalt, si és zenital, la càmera es situa completament per sobre de l'objecte.
   Contrapicat i nadir: si és contrapicat, la càmera es posaper sota l'objecte i aquest es veu des de abaix, i si es nadir, la càmera es situa completament per sota de l'objecte.
   Inclinat i aberrant: per fer un angle aberrant, la càmera s'ha d'inclinar.
Enfocament: és deixar nítid allò que es troba a una distància concreta.
Profunditat de camp: és l'espai que hi ha entre dos punts, de manera que es vegin enfocats els elements que hi ha entre els dos punts.
Textura: és quan es veu l'estructura de la capa superficial dels elements de la imatge. Si una imatge té textura, això dóna més realisme.
Objectiu: part de la càmera que té la funció de redireccionar la llum per crear una imatge en un suport fotosensible i permetre un enfoc precís.
Diafragma: es una part de la càmera que regula la quantitat de llum que entra en aquesta.
Balanç de blancs: és una paràmetre de la càmera que indica quin blanc es vol. La resta de colors variaran depenent del blanc escollit.
Distància focal: és l'angle de visió que abarca un objectiu i la seva distància i capacitat d'enfoc.
Obturació: és el temps que es té obert el diafragma.
Exposició: és la acció de sotmetre un element fotosensible a l'acció de la llum. Si hi ha una carència de llum, és subexposició. Si hi ha un excés de llum, és sobreexposició.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada